5/2018 Záměr k proplácení pracovních výjezdů - záměr střediska

Středisko:KS - Kraj Vysočina
Autor:michaela.vodova
Popis:Záměr k proplácení pracovních a požadovaných výjezdů za účelem kontaktu se zájemci o členství a registrovanými příznivci, pořádání seminářů, workshopů a zajištění materiálních potřeb kraje Vysočina. Čerpán z výdajové roz. položky "Provozní výdaje". Maximální výše záměru je 25 000 Kč. Došlo k navýšení na 35k. Odůvodnění: Vzhledem k odlehlosti a časově náročné dopravní dostupnosti jednotlivých oblastí kraje Vysočina vznikla potřeba cestovat v nutných případech osobním automobilem
Skladba:Ostatní provozní výdaje
Druh:Víceletý
Hospodařící tým: -
Hospodář střediska
schvalující záměr:
jan.posvar blanka.lednicka
Hrazeno z bank. účtu: Piráti - platební (I) 2100643125/2010
Stav:Archivovaný
Hospodář záměru:michaela.vodova, jan.posvar
Diskuse:-
Schválení: 11.10.2018 - michaela.vodova
8.2.2018 - Předsednictvo
 
Limit aktuální:-35 000,00 Kč
 — budoucí příjmy:0 Kč
 — navrženo:0 Kč
 — schváleno:0 Kč
 — proplaceno:-7 724,70 Kč
 — závazky:0 Kč
 — zbývá 78%:-27 275,30 Kč

Evidované žádosti o proplacení

[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti

Značka:[[modalInfo.d.file_mark]]
Žádost vytvořena:[[modalInfo.d.createdStamp]]
Naposledy upraveno:[[modalInfo.d.updatedStamp]]
Stav žádosti:[[modalInfo.d.stateStr]]
Priorita:[[modalInfo.d.priority_str]]
 
Rozp. položka:[[modalInfo.d.budgetItem.name]]
Záměr:[[modalInfo.d.intent.name]]
Druh:[[modalInfo.d.kind_str]]
 
Příjemce:[[modalInfo.d.prijemceNazev]]
Číslo účtu:[[modalInfo.d.cislo_uctu]]
Variabilní symbol:[[modalInfo.d.sym_v]]
Konstatní symbol:[[modalInfo.d.sym_k]]
Specifický symbol:[[modalInfo.d.sym_s]]
Částka:[[modalInfo.d.value]] Kč
 
Datum dokladu:[[modalInfo.d.docIssuedDate]]
Doklady:
 
Proplaceno:[[modalInfo.d.bankTimestamp]]
ID bank. transakce:[[modalInfo.d.bankTransactionId]]
 
Poznámka:[[modalInfo.d.note ]]