2019: Oslava 10. narozenin - záměr střediska

Středisko:KS - Hlavní město Praha
Autor:marcela.sroubkova
Popis:Náklady spojené s oslavou 10. narozeniny, která proběhne 12. 5. a je součástí kampaně voleb do EP. 75 tis. rozpočtováné náklady + rezerva 20%.
Skladba:Výdaje na eurovolby
Druh:Jednorázový
Hospodařící tým: -
Hospodář střediska
schvalující záměr:
jaromir.beranek alice.hamalova jan.hora
Hrazeno z bank. účtu: Piráti - volební eurovolby 2019 (AP) 2101446043/2010
Stav:Archivovaný
Hospodář záměru:jaromir.beranek, jan.hora, alice.hamalova
Diskuse:odkaz
Schválení: 4.5.2019 - jaromir.beranek
- Předsednictvo
 
Limit aktuální:-145 000,00 Kč
 — budoucí příjmy:0 Kč
 — navrženo:0 Kč
 — schváleno:0 Kč
 — proplaceno:-64 024,24 Kč
 — závazky:0 Kč
 — zbývá 56%:-80 975,76 Kč

Evidované žádosti o proplacení

[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti

Značka:[[modalInfo.d.file_mark]]
Žádost vytvořena:[[modalInfo.d.createdStamp]]
Naposledy upraveno:[[modalInfo.d.updatedStamp]]
Stav žádosti:[[modalInfo.d.stateStr]]
Priorita:[[modalInfo.d.priority_str]]
 
Rozp. položka:[[modalInfo.d.budgetItem.name]]
Záměr:[[modalInfo.d.intent.name]]
Druh:[[modalInfo.d.kind_str]]
 
Příjemce:[[modalInfo.d.prijemceNazev]]
Číslo účtu:[[modalInfo.d.cislo_uctu]]
Variabilní symbol:[[modalInfo.d.sym_v]]
Konstatní symbol:[[modalInfo.d.sym_k]]
Specifický symbol:[[modalInfo.d.sym_s]]
Částka:[[modalInfo.d.value]] Kč
 
Datum dokladu:[[modalInfo.d.docIssuedDate]]
Doklady:
 
Proplaceno:[[modalInfo.d.bankTimestamp]]
ID bank. transakce:[[modalInfo.d.bankTransactionId]]
 
Poznámka:[[modalInfo.d.note ]]