Vyosení v Pardubicích - záměr střediska

Středisko:Centrála strany
Autor:pavel.stepanek
Popis:Náklady spojené s pořádáním festivalu Vyosení v Pardubicích
Skladba:Participativní rozpočtování
Druh:Jednorázový
Hospodařící tým: -
Hospodář střediska
schvalující záměr:
ales.krupa
Hrazeno z bank. účtu: Piráti - platební (I) 2100643125/2010
Stav:Archivovaný
Hospodář záměru:
Diskuse:odkaz
Schválení: 5.11.2018 - martin.rejman
- Předsednictvo
 
Limit aktuální:-12 500,00 Kč
 — budoucí příjmy:0 Kč
 — navrženo:0 Kč
 — schváleno:0 Kč
 — proplaceno:-9 000,00 Kč
 — závazky:0 Kč
 — zbývá 28%:-3 500,00 Kč

Evidované žádosti o proplacení

[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti

Značka:[[modalInfo.d.file_mark]]
Žádost vytvořena:[[modalInfo.d.createdStamp]]
Naposledy upraveno:[[modalInfo.d.updatedStamp]]
Stav žádosti:[[modalInfo.d.stateStr]]
Priorita:[[modalInfo.d.priority_str]]
 
Rozp. položka:[[modalInfo.d.budgetItem.name]]
Záměr:[[modalInfo.d.intent.name]]
Druh:[[modalInfo.d.kind_str]]
 
Příjemce:[[modalInfo.d.prijemceNazev]]
Číslo účtu:[[modalInfo.d.cislo_uctu]]
Variabilní symbol:[[modalInfo.d.sym_v]]
Konstatní symbol:[[modalInfo.d.sym_k]]
Specifický symbol:[[modalInfo.d.sym_s]]
Částka:[[modalInfo.d.value]] Kč
 
Datum dokladu:[[modalInfo.d.docIssuedDate]]
Doklady:
 
Proplaceno:[[modalInfo.d.bankTimestamp]]
ID bank. transakce:[[modalInfo.d.bankTransactionId]]
 
Poznámka:[[modalInfo.d.note ]]