2020 KAN - Propláceč + administrátor - záměr střediska

Středisko:Centrála strany
Autor:ales.krupa
Popis:Propláceč + administrátor pro kancelář a AO
Skladba:Výdaje ve finanční oblasti
Druh:Jednorázový
Hospodařící tým: -
Hospodář střediska
schvalující záměr:
ales.krupa
Hrazeno z bank. účtu: Piráti - platební (I) 2100643125/2010
Stav:Schválený
Hospodář záměru:ales.krupa
Diskuse:-
Schválení: 18.11.2019 - ales.krupa
30.9.2019 - Předsednictvo
15.11.2019 - Fórum
 
Limit aktuální:-400 000,00 Kč
 — budoucí příjmy:0 Kč
 — navrženo:0 Kč
 — schváleno:0 Kč
 — proplaceno:-31 700,00 Kč
 — závazky:0 Kč
 — zbývá 92%:-368 300,00 Kč

Evidované žádosti o proplacení

[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti

Značka:[[modalInfo.d.file_mark]]
Žádost vytvořena:[[modalInfo.d.createdStamp]]
Naposledy upraveno:[[modalInfo.d.updatedStamp]]
Stav žádosti:[[modalInfo.d.stateStr]]
Priorita:[[modalInfo.d.priority_str]]
 
Rozp. položka:[[modalInfo.d.budgetItem.name]]
Záměr:[[modalInfo.d.intent.name]]
Druh:[[modalInfo.d.kind_str]]
 
Příjemce:[[modalInfo.d.prijemceNazev]]
Číslo účtu:[[modalInfo.d.cislo_uctu]]
Variabilní symbol:[[modalInfo.d.sym_v]]
Konstatní symbol:[[modalInfo.d.sym_k]]
Specifický symbol:[[modalInfo.d.sym_s]]
Částka:[[modalInfo.d.value]] Kč
 
Datum dokladu:[[modalInfo.d.docIssuedDate]]
Doklady:
 
Proplaceno:[[modalInfo.d.bankTimestamp]]
ID bank. transakce:[[modalInfo.d.bankTransactionId]]
 
Poznámka:[[modalInfo.d.note ]]